TALİMATLAR

 

Beyaz Kod Uygulama Talimatı

Mavi Kod Uygulama Talimatı

Su Deposu Bakım ve Temizlik Talimatı

İlan Panolarının Kullanılması Talimatı

Düşme Riski Önleme Talimatı

Cerrahi Aletlerin Sayımı ve Paketlenmesi Talimatı

İndikatör Kullanım Talimatı

Cerrahi Alet Yıkama ve Dekontaminasyon Talimatı

Otoklav Çalıştırma Talimatı

Termal Dezenfektör Cihazı Çalıştırma Talimatı

Ultrasonik Yıkama Cihazı Çalıştırma Talimatı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Günlük ve Haftalık Temizlik Talimatı

Delici Kesici Alet Yaralanmalarından Korunma ve İzleme Talimatı

Akrilik Malzeme Yönetimi Talimatı

Merkezi Str Alet ve Set Alım Talimatı

Bilgisayar ve Rontgen Kullanma Talimatı

Ameliyathane Temizlik Talimatı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Dekontaminasyon Talimatı

Depo Atık Madde Talimatı

Sarf ve Tıbbi Malzeme Depolama Talimatı

Çamaşırhane Enfeksiyon Kontrol ve Temizlik Talimatı

Bilgi Güvenliği Talimatı

Eğitim Komisyonu Çalışma Talimatı

El Hijyeni Talimatı

Eldiven Kullanma Talimatı

Merkezi Sterilizasyon Flash Otoklav Kullanım Talimatı

Hasta Guvenligi Komitesi Çalışma Talimatı

İlaç İmha Talimatı

Kimyasal Madde Depolama Talimatı

Kişisel Koruyucu Ekipman Talimatı

Merkezi Sterilizasyon Etüv (kuru hava) Kullanma Talimatı

Merkezi Sterilizasyon Tıbbi Cihazlarınının Temizleme Talimatı

Merkezi Sterilizasyon Paketleme Makinesi Kulanım ve Temizlik Talimatı

Panoramik Rontgen Cihazı Kullanım Talimatı

Periapikal Rontgen Cihazı Kullanma Talimatı

Merkezi Sterilizasyon İşleyiş Süreci Talimatı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi İşleyişine Yönelik Yazılı Düzenleme Talimatı

Tomografi Cihazı Kullanma Talimatı

Ultrasonografi Cihazı Kullanma Talimatı

Merkezi Sterilizasyon Ultrasonik Yıkama Cİhazı Çalıştırma Talimatı

Risk Talimatı

Stok Yönetim Talimatı

Genel Temizlik Talimatı

Enfeksiyon Kontrol Komite Çalışma Yönerge Talimatı

Hasta ve Yakınlarının Eğitimlerine ve Bilgilendirmelerine İlişkin Düzenleme Talimatı

Yangın Tüplerinin Konulması Gereken Yer Talimatı