Çerez Örnek
canlı destek
canlı destek

KOMİTELER, EKİPLER VE SORUMLULAR

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir diş hekimi, protez laboratuvar sorumlusu, röntgen sorumlusu, hastane bilgi sistem sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.

 

KOMİTENİN GÖREV TANIMI

1- Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması.
2- Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması
3- Radyasyon güvenliğinin sağlanması
4- Güvenli Cerrahi uygulamalarının sağlanması
5- Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
6- Enfeksiyon komitesinin raporlarının sunulması

YAPILMASI GEREKENLER

a. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
b. Gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
c. Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlenmelidir. 

KOMİSYON ÜYELERİ  

Prof.Dr. Ali Rıza ALPÖZ

Prof.Dr. Nesrin DÜNDAR

Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER

Prof.Dr.Berivan Tuğba TÜRK SOMER (BAŞKAN)

Prof.Dr.Pınar MERİÇ KANTAR

Prof.Dr.Banu ÖZVERİ KOYUNCU

Doç. Dr. Furkan DİNDAROĞLU

Doç.Dr.Ayşe Gözde TÜRK

Dt. Sevgi PEKİN

Özlem OĞUZ

Erdal ÇAKIR

Kıvanç UĞUR

Aslı ÖZTÜRK

 

ÇALIŞAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARI      

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir diş hekimi, protez laboratuvar sorumlusu, röntgen sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.       

 
KOMİTENİN GÖREV TANIMI 

1-    Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması.

2-    Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması.

3-    Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması.

4-    Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması.

5-    Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma  risklerinin azaltılması.

6-    Sağlık taramalarının yapılması.

YAPILMASI GEREKENLER

a.    Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

b.    Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.

c.    Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.

KOMİSYON ÜYELERİ

Prof.Dr.Hakan BULUT (BAŞKAN)

Prof.Dr.Özant ÖNÇAĞ

Prof. Dr. Arzu AYKUT YETKİNER

Prof. Dr. Elif ŞENER

Prof.Dr.Pınar MERİÇ KANTAR

Doç.Dr.Furkan DİNDAROĞLU

Dt. Ömer Can ÖZTÜRK

Nesrin DÖNÜM

Kıvanç UĞUR

Ayşe KOL 

             

 

EĞİTİM KOMİTESİ       

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir diş hekimi, protez laboratuvar sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir kişi ve bölüm kalite sorumlularından en az iki kişi yer almalıdır. 

 

KOMİTENİN GÖREV TANIMI     

1-    Hizmet Kalite Standartları Eğitimi

2-    Hizmet İçi eğitimler

3-    Uyum eğitimleri (yeni başlayanlara yönelik)

4-    Hastalara yönelik eğitimleri planlamalıdır.

YAPILMASI GEREKENLER

a. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

b. İlgili eğitimlerin yıllık planların yapılması.

KOMİSYON ÜYELERİ

Prof.Dr.Şebnem TÜRKÜN (BAŞKAN)
Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER
Prof.Dr.Pınar MERİÇ KANTAR
Prof.Dr.Esin ALPÖZ
Prof. Dr. Özgün ÖZÇAKA
Doç. Dr. Ayşe Gözde TÜRK
Doç.Dr. Meltem ÖZDEN YÜCE
Doç.Dr.Seniha Senem MİÇOOĞULLARI
Doç.Dr.Furkan DİNDAROĞLU
Doç. Dr.İlhan UZEL
Dr.Öğr.Üy. Ege DOĞAN
Birol YENİCE
Ayda AKKAYA
İsmail YILDIZ
Rıdvan BELİNDİR

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ   

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, teknik servis sorumlusu, hastane güvenlik amiri, afet ve acil durum yönetimi sorumlusu, tıbbi cihaz yönetimi sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır. 

      
KOMİTENİN GÖREV TANIMI

1- ADSM/ADSH alt yapı güvenliğinin sağlanması.

2- Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması.

3- Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları.

4- Atık yönetimi çalışmaları.

5- Tıbbi cihazların bakım ayar ve Kalibrasyon planlarının ve kalibrasyonlarının yapılması.

6- Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamalıdır.

7- Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi.

8- Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler Farmakovijilans sorumlusuna bildirilmeli.

a. Kalite yönetim birimine iletilmeli.

9- Olay bildirimleri kalite yönetim birimine yapılmalı. (Mavi Kod, Beyaz Kod, Pembe Kod)

a. Kalite yönetim birimi olay bildirimlerini değerlendirerek ilgili komitelere iletmeli.

YAPILMASI GEREKENLER

a. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
b. Gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmalıdır
c. Güvenlik raporlama sistemine yönelik düzenleme yapılmalıdır.
d. Güvenlik raporlama sistemi kurulmalıdır.
e. Komiteler olay bildirimi ile ilgili kök neden analizi yapmalı.
f. Düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalı.
g. Olay bildirimine ilişkin analiz sonuçları ve yapılan faaliyetler kalite yönetim birimine gönderilmelidir.

KOMİSYON ÜYELERİ

Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER
Prof.Dr. Pınar MERİÇ KANTAR
Doç. Dr. Furkan DİNDAROĞLU
Doç. Dr. Gözde KANDEMİR DEMİRCİ (BAŞKAN)
Birol YENİCE
Nesrin DÖNÜM
Ayşe KOL
Hakan EROĞLU
Ergün TOPALOĞLU
Erol ŞEN
Gökhan DEMYEN
Özlem HARMANLI
Erkan VURAL
Aydın SAĞKAYA

                               

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ          

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir diş hekimi, protez laboratuvar sorumlusu, röntgen sorumlusu, hastane bilgi sistem sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır        

 

KOMİTENİN GÖREV TANIMI

1- Enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması.
2- Enfeksiyon kontrolü çalışma talimatnamesi hazırlamak.
3- Enfeksiyon Kontrol Programı kapsamında hizmet içi eğitim vermek ve uygulamaları denetlemek.
4- Enfeksiyon Kontrolü açısından kliniklere görüş bildirmek ve denetlemek.
5- Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon ilkelerini belirlemek.
6- Sarf malzeme ve demirbaş alımlarında enfeksiyon kontrolü açısından görüş bildirmek.
7- Enfeksiyon Kontrolü kapsamında yıllık hedef belirlemek ve yönetime faaliyet raporu hazırlamak.

 

YAPILMASI GEREKENLER

a. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
b. Çalışanlara hizmet içi eğitimler hazırlanmalıdır.
c. Enfeksiyon kontrolü açısından klinik denetimleri yapmalıdır.
d- Yıllık hedefleri ve faaliyet raporlarını klinikler ile paylaşmalıdır.

 

 
KOMİSYON ÜYELERİ
 
Prof.Dr.Özant ÖNÇAĞ (BAŞKAN)
Prof.Dr.Murat TÜRKÜN
Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER
Prof.Dr. L.Şebnem TÜRKÜN
Prof.Dr. Erinç ÖNEM
Prof.Dr.Pınar MERİÇ
Doç.Dr. Burcu ŞEREFOĞLU
Doç.Dr.Cem PEŞKERSOY
Doç. Dr. Furkan DİNDAROĞLU
Dr.Öğr. Üyesi Heval TAŞLI
Dr.Öğr.Üyesi Ege DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Gözde IŞIK (iç Denetim Raporlama Sorumlusu)
Ayşe KOL 
Özlem OĞUZ (El Hijyen Gözlem ve Analiz Sorumlusu)
  
 
       
 
PROTEZ LABORATUVAR SORUMLULARI      

Sorumlulukları

Protez laboratuvarı işleyiş ve süreçlerin kontrolünden sorumludur. 

Prof.Dr.Muhittin TOMAN (BAŞKAN)
Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER
Prof.Dr.Pınar MERİÇ KANTAR
Doç.Dr.Ayşe Gözde TÜRK
Dt. Betül ANNAÇ
Dr. Öğr. Üyesi Ege DOĞAN
Vildan BAYRAMİÇ
Muammer SUNDU             

 

 

ARŞİV BİRİM SORUMLULARI

Prof.Dr.Arzu YETKİNER (BAŞKAN)  
Prof.Dr.Pınar MERİÇ KANTAR
Doç. Dr. Furkan DİNDAROĞLU
Doç. Dr. S. Senem MİÇOĞULLARI KURT
Dr. Öğr. Üyesi Makbule Heval ŞAHAN     
Ali DEMİRARSLAN
Mine SAVAŞ 
   
 

ATIK YÖNETİM SORUMLULARI

Sorumlulukları

Atık yönetim planının oluşturulması, yürütülmesi için gerekli tüm ekipmanların sağlanması, eğitimlerin yapılması, kontrollerin sağlanması, atıkların mevzuat doğrultusunda toplanması, geçici depolanmasının sağlanmasından sorumludur.

Prof.Dr.Nesrin DÜNDAR (BAŞKAN)
Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER
Prof.Dr.Pınar MERİÇ KANTAR
Prof. Dr. Erinç ÖNEM
Prof. Dr. Mehmet Emin KAVAL
Prof. Dr. Banu ÖZVERİ KOYUNCU
Doç. Dr. Furkan DİNDAROĞLU
Doç. Dr. İlhan UZEL
Doç. Dr.Cem PEŞKERSOY
Dr.Öğr. Üyesi Ege DOĞAN
 

 

BEYAZ KOD SORUMLULARI

Sorumlulukları

Beyaz kod uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlamak, tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasıdır.

Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER (BAŞKAN)
Prof.Dr.Pınar MERİÇ KANTAR
Doç. Dr. Furkan DİNDAROĞLU
Birol YENİCE
Nesrin DÖNÜM
Ali EMETLİ
 
 

 

MAVİ KOD SORUMLULARI

Sorumlulukları

Mavi kod uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlamak, tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasıdır.

Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER (BAŞKAN)
Prof.Dr.Pınar MERİÇ KANTAR
Doç. Dr. Furkan DİNDAROĞLU
Bengü GÜVEN
Duygu ESEN
Özlem OĞUZ 
 

 

KIRMIZI KOD SORUMLULARI

Sorumlulukları

Kırmızı kod uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlamak, tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasıdır.

Doç.Dr. Meltem ÖZDEN YÜCE (BAŞKAN)
Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER
Prof.Dr.Pınar MERİÇ KANTAR
Doç. Dr. Furkan DİNDAROĞLU
Birol YENİCE
Ergün TOPALOĞLU
Erkan VURAL
Gökhan DEMYEN
Ergün TOPALOĞLU

 

ÖZDEĞERLENDİRME EKİBİ

Prof. Dr. Aynur ARAS (BAŞKAN)
Doç. Dr. Gözde KANDEMİR DEMİRCİ
Dr. Öğr. Üyesi Ege DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Heval TAŞLI ŞAHAN 
 

 

BİNA TURU EKİBİ

Doç. Dr. Gözde KANDEMİR DEMİRCİ
Birol YENİCE
Ayşe KOL
Gökhan DEMYEN 
Hakan EROĞLU
Erkan VURAL 
 
 

RADYASYON GÜVENLİĞİ SORUMLULARI

Radyasyondan korunma sorumlusunun sorumluluk alanlarının tanımlanmaları;

1- Denetimli ve gözetimli alanların belirlenmesi,
2- Hasta, hasta yakını, çalışanlar ve toplumun radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması,
3- Çevresel radyasyon ölçümlerinin takibi,
4- Radyasyon cihazları veya kaynaklarının bakım ve kalibrasyonunun takibi,
5- Tespit edilen uygunsuzluklar ile gerekli iyileştirme faaliyetlerinin üst yönetime raporlanması ve izlenmesi.
 
Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER
Prof.Dr.Pınar MERİÇ KANTAR
Prof. Dr. Elif ŞENER
Rıdvan BELİNDİR
Erdal ÇAKIR  

 

KALİTE BİRİM SORUMLULARI

Prof.Dr.Ece EDEN
Prof.Dr. Eralp BUDUNELİ
Prof.Dr.Erinç ÖNEM 
Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER 
Prof.Dr.Pınar MERİÇ KANTAR
Doç.Dr.Ayşe GÖZDE TÜRK
Doç. Dr.S. Senem MİÇOĞULLARI 
Dr. Öğr. Üyesi Ege DOĞAN 
Dr. Öğr. Üyesi Gözde IŞIK
Dr. Elif ERCAN

İSG İÇ DENETİM

Dt. Yasemin TAHİR (Periodontoloji)
Dt. Betül ANNAÇ (Pedodonti)
Dt. Serter Mert SELAMET (Protetik Diş Tedavisi)
Dt. Yıldız ÜNÜVAR (Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi)
Dt. Taha GÜLTEKİN (Endodonti)
Dt. Yeldem Tilbe İNHANLI (Ortodonti)
Dt. Oğuzhan BAYDAR (Radyoloji)
Dt. Mehmet Ali ÇALIŞKAN (Restoratif)

İLAÇ YÖNETİM KOMİTESİ

  • İlacın dahil olduğu tüm süreçlerin düzenlenmesi ve denetimi o Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili ilkelerin belirlenmesi ve uygulanması o Akılcı antibiyotik kullanım ilkelerinin belirlenmesi ve “Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi” hazırlanması     
Prof.Dr. Dilşah ÇOĞULU (BAŞKAN)
Prof.Dr. Arzu AYKUT YETKİNER
Prof.Dr. Pınar MERİÇ KANTAR
Doç.Dr. Furkan DİNDAROĞLU
Doç. Dr.S. Senem MİÇOĞULLARI 
Dt. Beril MENDİ  
Nuriye ŞİMŞEK
Özlem OĞUZ
Bengü GÜVEN

2023 YILI BÖLÜM UYUM EĞİTİM SORUMLULARI

Cerrahi
Dr. Öğr. Üyesi Gözde IŞIK
Hayriye YILMAZ

Radyoloji
Dt. Ömer Can ÖZTÜRK
Nilay KARABAĞLI

Endodonti
Dt. Ayşenuz KIZILTAŞ
Öznur TÜRKMEN

Ortodonti
Dt. Fidan İZ
Burcu Aylin BAYHAN

Protez
Vildan BAYRAMİÇ

Pedodonti
Dt. Gülhan ÖZER
Adile KARKIN

Restoratif
Dr. Elif Ercan DEVRİMCİ
Nevin AKDENİZ YÜNDEN

Periodontoloji
Dt. Ceren BAYRAKTAR
Serap ÇELİK

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÖĞRENCİ
06.01.2022 tarihinden itibaren 4.Sınıf EKİN ÖZTÜRK

KLİNİK KALİTE DENETİM EKİBİ

Dr. Elif ERCAN DEVRİMCİ
Ahmet DEĞER
Özlem OĞUZ
Bengü GÜVEN

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ