canlı destek

KOMİTELER, EKİPLER VE SORUMLULAR

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir diş hekimi, protez laboratuvar sorumlusu, röntgen sorumlusu, hastane bilgi sistem sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.
 
KOMİTENİN GÖREV TANIMI

1- Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması.
2- Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması
3- Radyasyon güvenliğinin sağlanması
4- Güvenli Cerrahi uygulamalarının sağlanması
5- Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
6- Enfeksiyon komitesinin raporlarının sunulması

YAPILMASI GEREKENLER

a. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

b. Gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.

c. Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlenmelidir. 

KOMİSYON ÜYELERİ  

Prof.Dr. Hülya ÇANKAYA (BAŞKAN)

Prof.Dr. Nesrin DÜNDAR

Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER (BAŞHEKİM)

Doç.Dr.Pınar MERİÇ

Doç.Dr.Banu ÖZVERİ KOYUNCU

Doç.Dr.Ayşe Gözde TÜRK

Halil BERBER

Suna KARALDI

Erdal ÇAKIR

Aydın SAĞKAYA

Aslı ÖZTÜRK

 

ÇALIŞAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ      

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir diş hekimi, protez laboratuvar sorumlusu, röntgen sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.       
 
KOMİTENİN GÖREV TANIMI       
 
1-    Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması.
 

2-    Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması.

3-    Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması.

4-    Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması.

5-    Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma  risklerinin azaltılması.

6-    Sağlık taramalarının yapılması.

YAPILMASI GEREKENLER

a.    Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

b.    Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.

c.    Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.

KOMİSYON ÜYELERİ

Doç.Dr.Hakan BULUT (BAŞKAN)

Prof.Dr.Özant ÖNÇAĞ

Doç. Dr. Arzu AYKUT YETKİNER

Doç.Dr.Pınar MERİÇ

Nesrin DÖNÜM

Ayşe KOL

Aydın SAĞKAYA     

             

 

EĞİTİM KOMİTESİ       

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir diş hekimi, protez laboratuvar sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir kişi ve bölüm kalite sorumlularından en az iki kişi yer almalıdır. 
 
KOMİTENİN GÖREV TANIMI     
 
1-    Hizmet Kalite Standartları Eğitimi
 

2-    Hizmet İçi eğitimler

3-    Uyum eğitimleri (yeni başlayanlara yönelik)

4-    Hastalara yönelik eğitimleri planlamalıdır.

YAPILMASI GEREKENLER

a. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

b. İlgili eğitimlerin yıllık planların yapılması.

KOMİSYON ÜYELERİ

Prof.Dr.Şebnem TÜRKÜN (BAŞKAN)

Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER

Doç.Dr.Pınar MERİÇ

Prof.Dr.Gökhan ÖNÇAĞ

Prof.Dr.Esin ALPÖZ

Doç.Dr.Hande KEMALOĞLU

Dr.Meltem ÖZDEN

Dr.Seniha Senem MİÇOOĞULLARI

Dr.İlhan UZEL

Birol YENİCE 

Rıdvan BELİNDİR

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ   

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, teknik servis sorumlusu, hastane güvenlik amiri, afet ve acil durum yönetimi sorumlusu, tıbbi cihaz yönetimi sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır. 
      
KOMİTENİN GÖREV TANIMI
 

1- ADSM/ADSH alt yapı güvenliğinin sağlanması.
2- Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması.
3- Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları.
4- Atık yönetimi çalışmaları.
5- Tıbbi cihazların bakım ayar ve Kalibrasyon planlarının ve kalibrasyonlarının yapılması.
6- Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamalıdır.
7- Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi.
8- Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler Farmakovijilans sorumlusuna bildirilmeli.
a. Kalite yönetim birimine iletilmeli.

9- Olay bildirimleri kalite yönetim birimine yapılmalı. (Mavi Kod, Beyaz Kod, Pembe Kod)
a. Kalite yönetim birimi olay bildirimlerini değerlendirerek ilgili komitelere iletmeli.

YAPILMASI GEREKENLER

a. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

b. Gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
c. Güvenlik raporlama sistemine yönelik düzenleme yapılmalıdır.
d. Güvenlik raporlama sistemi kurulmalıdır.
e. Komiteler olay bildirimi ile ilgili kök neden analizi yapmalı.
f. Düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalı.
g. Olay bildirimine ilişkin analiz sonuçları ve yapılan faaliyetler kalite yönetim birimine gönderilmelidir.

KOMİSYON ÜYELERİ

Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER (BAŞKAN )

Doç.Dr.Pınar MERİÇ

Doç. Dr. Furkan DİNDAROĞLU

Dr. Gözde KANDEMİR DEMİRCİ

Nesrin DÖNÜM

Hakan EROĞLU

Ergün TOPALOĞLU

Birol YENİCE

Erol ŞEN

Aydın SAĞKAYA

Gökhan DEMYEN

                               

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ          

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir diş hekimi, protez laboratuvar sorumlusu, röntgen sorumlusu, hastane bilgi sistem sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır        
 
KOMİTENİN GÖREV TANIMI
 
1- Enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması.
2- Enfeksiyon kontrolü çalışma talimatnamesi hazırlamak.
3- Enfeksiyon Kontrol Programı kapsamında hizmet içi eğitim vermek ve uygulamaları denetlemek.
4- Enfeksiyon Kontrolü açısından kliniklere görüş bildirmek ve denetlemek.
5- Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon ilkelerini belirlemek.
6- Sarf malzeme ve demirbaş alımlarında enfeksiyon kontrolü açısından görüş bildirmek.
7- Enfeksiyon Kontrolü kapsamında yıllık hedef belirlemek ve yönetime faaliyet raporu hazırlamak.
 
YAPILMASI GEREKENLER
 
a. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
b. Çalışanlara hizmet içi eğitimler hazırlanmalıdır.
c. Enfeksiyon kontrolü açısından klinik denetimleri yapmalıdır.
d- Yıllık hedefleri ve faaliyet raporlarını klinikler ile paylaşmalıdır.
 
KOMİSYON ÜYELERİ
 
Prof.Dr.Tunç İLGENLİ (BAŞKAN)
Prof.Dr.Murat TÜRKÜN
Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER (BAŞHEKİM)
Doç.Dr.Pınar MERİÇ
Dr. Burcu ŞEREFOĞLU
Dr. Cem PEŞKERSOY
Dr. Meltem ÖZDEN YÜCE
Dr. Heval TAŞLI
Ayşe KOL 
Öznur TÜRKMEN
Pervin KAYNAR    
 
       
 
PROTEZ LABORATUVAR SORUMLULARI      

Sorumlulukları

Protez laboratuvarı işleyiş ve süreçlerin kontrolünden sorumludur. 

Prof.Dr.Muhittin TOMAN (BAŞKAN )
Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER
Doç.Dr.Pınar MERİÇ 
Doç.Dr.Ayşe Gözde TÜRK
Dr.İlhan UZEL
Dr.Ece TAMAÇ
Muammer SUNDU
Suna KARALDI     
             

 

 

ARŞİV KOMİTESİ

Doç.Dr.Enver YETKİNER (BAŞKAN)
Doç.Dr.Arzu YETKİNER (BAŞHEKİM)  
Doç.Dr.Pınar MERİÇ
Dr. Öğr.Üyesi S. Senem MİÇOĞULLARI KURT         
Ali DEMİRARSLAN     
 

ATIK YÖNETİM SORUMLULARI

Sorumlulukları

Atık yönetim planının oluşturulması, yürütülmesi için gerekli tüm ekipmanların sağlanması, eğitimlerin yapılması, kontrollerin sağlanması, atıkların mevzuat doğrultusunda toplanması, geçici depolanmasının sağlanmasından sorumludur.

Prof.Dr.Nesrin DÜNDAR (BAŞKAN)
Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER (BAŞHEKİM)
Doç.Dr.Pınar MERİÇ
Doç. Dr. Erinç ÖNEM
Doç.Dr. Furkan DİNDAROĞLU
Dr.Öğr.Üyesi İlhan UZEL
Dr.Öğr.Üyesi Cem PEŞKERSOY
Doç. Dr. Mehmet Emin KAVAL

 

BEYAZ KOD SORUMLULARI

Sorumlulukları

Beyaz kod uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlamak, tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasıdır.

Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER (BAŞKAN)
Doç.Dr.Pınar MERİÇ
Fak.Sekr.Birol YENİCE
Nesrin DÖNÜM
Aydın SAĞKAYA
 

 

MAVİ KOD SORUMLULARI

Sorumlulukları

Mavi kod uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlamak, tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasıdır.

Doç.Dr.Banu ÖZVERİ KOYUNCU (BAŞKAN)
Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER (BAŞHEKİM)
Doç.Dr.Pınar MERİÇ
Pervin KAYNAR
 

 

KIRMIZI KOD SORUMLULARI

Sorumlulukları

Kırmızı kod uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlamak, tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasıdır.

Dr.Meltem ÖZDEN (Başkan)
Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER (Başhekim)
Doç.Dr.Pınar MERİÇ
Ergün TOPALOĞLU
Fak.Sekr.Birol YENİCE
Gökhan DEMYEN
Aydın SAĞKAYA

 

ÖZDEĞERLENDİRME EKİBİ

Doç.Dr.Furkan DİNDAROĞLU 
Dr.Burcu ŞEREFOĞLU 
Dr.Heval TAŞLI ŞAHAN 


 
 

 

BİNA TURU EKİBİ

Fak.Sekr.Birol YENİCE
Gökhan DEMYEN 
Hakan EROĞLU 
Ayşe KOL 
Aydın SAĞKAYA 

 
 

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ SORUMLULARI

Sorumlulukları

Hasta, hasta yakını ve çalışanların radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve bu tedbirlerin uygulanma durumunu izlemektir.

Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER (Başhekim)
Prof.Dr.Hülya ÇANKAYA 
Prof.Dr.Güniz BAKSI ŞEN 
Doç.Dr.Hakan BULUT 
Doç.Dr.Pınar MERİÇ 
Erdal ÇAKIR  

 

KALİTE BİRİM SORUMLULALARI

Prof.Dr.Şebnem TÜRKÜN 
Prof.Dr.Ece EDEN
Prof.Dr.Şule SÖNMEZ 
Doç.Dr.Erinç ÖNEM 
Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER 
Doç.Dr.Pınar MERİÇ 
Doç.Dr.Ilgın AKÇAY 
Doç.Dr.Hakan BULUT 
Doç.Dr.Ayşe Gözde TÜRK 
Doç.Dr.Mert  ZEYTİNOĞLU 

 
 

 

 

 
 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ