Çerez Örnek

ONAM FORMLARI

Endodonti Hasta/Hasta Yakını Bilgi Formu

Ortodonti Hasta/Hasta Yakını Bilgi Formu

Periodontoloji Cerrahisiz Hasta/Hasta Yakını Bilgi Formu

Periodontoloji Fleep Hasta/Hasta Yakını Bilgi Formu

Periodontoloji Frenektomi Hasta/Hasta Yakını Bilgi Formu

Periodontoloji Furkasyon Hasta/Hasta Yakını Bilgi Formu

Periodontoloji GİNGİVEKTOMİ GİNGİVOPLASTİ Hasta/Hasta Yakını Bilgi Formu

Periodontoloji Implant Hasta/Hasta Yakını Bilgi Formu

Periodontoloji KEMİK GREFTİ MEMBRAN Hasta/Hasta Yakını Bilgi Formu

Periodontoloji Kron Boyu Uzatma Hasta/Hasta Yakını Bilgi Formu

Periodontoloji Periimplantitis Hasta/Hasta Yakını Bilgi Formu

Periodontoloji REPOZİYONEL FLEP VE BAĞ DOKUSU Hasta/Hasta Yakını Bilgi Formu

Periodontoloji Sinüs Yükselme Hasta/Hasta Yakını Bilgi Formu

Protez Eklem Hasta Yakını Bilgi Formu

Protez Hareketli Protez Hasta Yakını Bilgi Formu

Protez Horlama Apareyi Hasta/Hasta Yakını Bilgi Formu

Protez İmplant Üstü Protez Yakını Bilgi Formu

Protez Nöbet Kliniği Hasta Yakını Bilgi Formu

Protez Sabit Protez Hasta Yakını Bilgi Formu

Ağız Diş ve Çene Cerrahi Anabilim Dalı Hasta Bilgilendirme ve Onam Formu

Cerrahi Dentall İmplant Bilgilendirme Hasta/Hasta Yakını Bilgi Formu

Restoratif Hasta/Hasta Yakını Bilgi Onam Formu

Pedodonti Genel Anestezi Hasta/Hasta Yakını Bilgi Formu

Pedodonti Hasta/Hasta Yakını Bilgi Formu

Pedodonti Azot Sedasyo Hasta/Hasta Yakını Bilgi Formu

Oral Diagnoz Hasta/Hasta Yakını Bilgi Formu

Multidisipliner Klinik Hasta Bilgilendi Formu

Dental Volümetrik Tomografi Hasta ve Hasta Yakını Bilgi Formu

Ek Tedavi ve Ücret Bilgilendirme ve Onam Formu

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ