Çerez Örnek

Misyon ve Vizyon

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN VİZYONU

 

Diş hekimliği alanında ulusal ve uluslararası kurumlarla uyumlu bir şekilde çalışan, güçlü bir kurumsal kimliğe sahip, ulusal alanda önde gelen ve evrensel olarak kabul görmüş üst düzey standartlarda eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti veren bir kurum olmaktır.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN MİSYONU (ÖZ GÖREVİ)

 

Misyonumuz;

Uluslararası standartlarda bilgi üreterek diş hekimliği bilimine katkıda bulunan lider kurumlar arasındaki konumumuzun sürekliliği için çalışmak,

Topluma üst düzey becerilere sahip ve mesleki uygulamalarını yetkin bir şekilde yapabilen diş hekimleri kazandırmak,

Bilgi ve becerilerini geliştirmeye sürekli açık olan, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen diş hekimleri yetiştirmek,

Etik ilkeleri gözeten, sorumluluk sahibi, ekip üyesi ve önderlik niteliği olan ve toplumun sağlık ihtiyaçlarına duyarlı diş hekimlerinin yetiştirilmesine öncülük etmek

Bireyin, ailenin ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak amacıyla verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN AMAÇLARI

 

 1. Temel tıp bilgileriyle donanmış olarak ve yetkin bir şekilde, kanıta dayalı diş hekimliği bilgileri ile üst düzey meslek ve iletişim becerilerine sahip olarak mesleki uygulamalarını yapan,
 2. Bilgiye ulaşma yollarını bilen, ulaştığı bilgiyi ve deneyimi ulusal ve uluslararası platformda meslektaşlarıyla paylaşabilen, eleştirel ve analitik bakış açısına sahip, güncel yöntem ve teknolojiyi kullanarak araştıran, çalışan ve üreten,
 3. Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile bilgi ve becerilerini geliştirmeye sürekli açık olan,
 4. Mesleki deontoloji ve etik ilkeleri özümsemiş, görev, hak ve sorumluluklarının farkında ve toplumun sağlık ihtiyaçlarına duyarlı olarak sağlıkta kalite standartlarına uygun sağlık hizmeti veren, diş hekimleri yetiştirmek olarak belirlenmiştir.

 

AMAÇLARA YÖNELİK HEDEFLER

 

AMAÇ 1:

Temel tıp bilgileriyle donanmış olarak ve yetkin bir şekilde, kanıta dayalı diş hekimliği bilgileri ile üst düzey meslek ve iletişim becerilerine sahip olarak mesleki uygulamalarını yapan diş hekimleri yetiştirmek.

HEDEF 1.1:

Aktif öğrenme yöntemlerine eğitimde daha çok yer verilmesi.

HEDEF 1.2:

Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (DUÇEP) çerçevesinde eğitim programının güncel tutulması.

HEDEF 1.3

Mezuniyet öncesi eğitimin ulusal düzeyde akreditasyonu.

HEDEF 1.4

Ders içeriklerinin diş hekimliğinde uzmanlık sınavı (DUS) temel tıp ve klinik bilimleri kapsamına göre güncellenmesi.

HEDEF 1.5

Eğitim programı planlanmasında toplumun sağlık sorunlarının göz önünde bulundurularak öncelenmesi.

AMAÇ 2:

Bilgiye ulaşma yollarını bilen, ulaştığı bilgiyi ve deneyimi ulusal ve uluslararası platformda  meslektaşlarıyla paylaşabilen, eleştirel ve analitik bakış açısına sahip, güncel yöntem ve teknolojiyi kullanarak araştıran, çalışan ve üreten diş hekimleri yetiştirmektir.

HEDEF 2.1

Gönüllü öğrencilerin üniversite bünyesindeki proje ekiplerinde görev almak üzere yönlendirilmesi.

HEDEF 2.2

Bilimsel araştırmanın temelleri ve mesleki bilgiye ulaşma ile ilgili güncel teknoloji ve yöntemlerin kullanımının ders içeriklerinde verilmesi.

AMAÇ 3:

Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile bilgi ve becerilerini geliştirmeye sürekli açık olan diş hekimleri yetiştirmektir.

HEDEF 3.1

Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki gelişime yönelik yüz yüze veya uzaktan eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi.

HEDEF 3.2

Ulusal ve uluslararası düzeyde alanında deneyimli konuşmacıların katılımıyla seminer ve konferansların verilmesi.

HEDEF 3.3:

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet yeterlilikleri kapsamında mezunlarımızdan beklenen temel rol ve yetkinliklere ulaşmalarını ve ilerlemelerini sağlayacak eğitim programının geliştirilerek sürdürülmesi.

HEDEF 3.4:

Akademik danışmanlık sisteminin ihtiyaçlara uygun olarak güncellenerek mezuniyet sonrasında da sürdürülmesinin sağlanması.

HEDEF 3.5:

Mesleki gelişime yönelik öğrenci topluluklarının desteklenmesi.

AMAÇ 4:

Mesleki deontoloji ve etik ilkeleri özümsemiş, görev, hak ve sorumluluklarının farkında ve toplumun sağlık ihtiyaçlarına duyarlı olarak sağlıkta kalite standartlarına uygun sağlık hizmeti veren diş hekimleri yetiştirmek.

HEDEF 4.1

Ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak sosyal sorumluluk projeleri planlanması.

HEDEF 4.2

Mezuniyet öncesi eğitimin sağlıkta kalite koordinatörlüğüyle iş birliği içerisinde planlanarak sürdürülmesi.

HEDEF 4.3

Toplum ağız ve diş sağlığı organizasyonlarında öğrencilerin muayene ve ağız diş sağlığı ile ilgili bilgilendirme yapmalarının sağlanması.

HEDEF 4.4

Diş hekimi ile hasta arasındaki ve hekimler arasındaki ilişkilere yönelik yetkinliklerde mesleki deontolojiye uygun etik davranışların eğitim süreci boyunca kazandırılması.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN DEĞERLERİ

 

 • Çağdaş ve Yenilikçi
 • Akılcı
 • Bilimsel
 • Dinamik
 • Katılımcı
 • Lider ve Profesyonel
 • Öğrenci odaklı
 • Topluma Duyarlı 
 • Etik Değerlere Bağlı
 • Atatürk İlkelerine Bağlı

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ