EGE ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği Fakültesi

Misyon Vizyon

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN VİZYONU

 

Araştırma ve kanıta dayalı modern diş hekimliği uygulamalarını benimsemiş, eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda lider ve model olan, nitelikli ve yetkin diş hekimleri yetiştiren bir diş hekimliği fakültesi olmaktır.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN MİSYONU (ÖZ GÖREVİ)

 

Misyonumuz;

Uluslararası standartlarda bilgi üreterek diş hekimliği bilimine katkıda bulunan lider kurumlar arasında sürekli bulunmak,

Topluma mesleki uygulamalarını yetkin bir şekilde, üst düzey becerilere sahip olarak yapan diş hekimlerini kazandırmak,

Bilgi ve becerilerini geliştirmeye sürekli açık olan, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen diş hekimleri yetiştirmek,

Etik ilkeleri gözeten, sorumluluk sahibi, ekip üyesi ve önderlik niteliği olan ve toplumun sağlık ihtiyaçlarına duyarlı diş hekimlerinin yetiştirilmesine öncülük etmek,

Bireyin, ailenin ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak amacıyla verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN AMAÇLARI

 

  1. Mesleki uygulamalarını temel tıp bilgileriyle donanmış olarak ve yetkin bir şekilde, kanıta dayalı diş hekimliği bilgileri ile üst düzey meslek ve iletişim becerilerine sahip olarak yapan,
  2. Bilgiye ulaşma yollarını bilen, eleştirel ve analitik bakış açısına sahip, güncel yöntem ve teknolojiyi kullanarak araştıran, çalışan ve üreten,
  3. Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile bilgi ve becerilerini geliştirmeye sürekli açık olan,
  4. Mesleki deontoloji ve etik ilkeleri özümsemiş, görev, hak ve sorumluluklarının farkında ve toplumun sağlık ihtiyaçlarına duyarlı olarak sağlıkta kalite standartlarına uygun sağlık hizmeti veren,

diş hekimleri yetiştirmektir.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN DEĞERLERİ

 

  • Çağdaşlık ve Yenilikçilik
  • Akılcılık
  • Bilimsellik
  • Dinamizm
  • Liderlik ve Profesyonellik
  • Toplumsal Duyarlılık ve Etik