Çerez Örnek

Öz Değerlendirme

ÖDR Aralık 2020 

ÖDR Ek Rapor Mayıs 2021

2022 Gelişim Raporu -Ocak 2023

2023 Gelişim Raporu -Ocak 2024

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ